Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Tasarım

Web Tasarım

Yaptığımız İşler

Blog

Marka Şehir Ataşehir » Ataşehir Web Tasarım Marka Şehir Ataşehir; Ataşehir ile özdeşleşmiş değerler üzerine konumlandırılmış Ataşehir ve Ataşehir’ lı markaların şehir pazarlaması yoluyla etkin pazarlama projesidir
Marka Şehir Ataşehir

Marka Şehir Ataşehir

Ana Kategori : Hakkimizda, Kategori : Biz Kimiz
Biz Kimiz Marka Şehir Ataşehir Marka Şehir Ataşehir; Ataşehir ile özdeşleşmiş değerler üzerine konumlandırılmış Ataşehir ve Ataşehir’ lı markaların şehir pazarlaması yoluyla etkin pazarlama projesidir
Ataşehir Web Tasarım +90 212 212 35 17


Ataşehir 'da olduğu gibi her şehir hatta kasabının bile kendine özgü kültürel mirasları, doğal yapı ve çevre, yöreye ait belirgin bir niteliği ve ünü olan, yöre ile özdeşleşmiş ve doğal kaynaklardan elde edilmiş coğrafi ürünler bulunmaktadır.

Öncelikle başta Avrupa olmak üzere diğer ülkeler hatta son zamanlarda Doğu Avrupa ülkeleri sahip oldukları bu değerler üzerine yaratıcı konumlandırma projeler üreterek şehir pazarlaması yoluyla şehirlerine büyük ekonomik değerler, yaşam ve sosyal alanlar kazandırmasının yanı sıra şehirlerine de proje konsepti kapsamında ciddi sayıda yatırımcılar çekmiş ve bunun sonucunda konumlandırmaya uygun ürün ve hizmetlerde sayesinde önemli ekonomik kazançlar sağlamışlardır. Bu yöre de iş yapan bilinen markalar anılan ürün ve hizmetlerle çok daha fazla bilinir ve talep görürken, yeni markalardan hızla tanınmaya başlamışlardır. Dahası aynı lokasyonda ki kümelemeler de markaların yeni fikirler, patentler ve tasarımların daha çok geliştirmesine yol açtığından diğer markalara karşı önemli üstünlüklerde kazanmışlardır.

Örneğin ; Bangalore Hindistan' ın yeni yazılım şehri olmuştur. Başta IBM ve Microsoft başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden Hintli yazılım şirketleri yüklü siparişler almakla birlikte kendi markalarını da üretmeye başlamışlardır.


Diğer çarpıcı bir örnek ise Hollanda' da küçük bir yer olan Boskoop yetiştirdiği bahçe bitkilerini çok büyük bir başarıyla tüm Avrupa' ya ihraç etmektedirler. Bu başarıdaki en büyük pay Avrupalıların ne satın almak istediğini iyi bilen ve bir arada kümelenen 700 bahçe ustasına aittir. Doğal olarak da hem ne ekeceklerini hem de nasıl pazarlayacaklarını biliyorlardır.

Hemen şunu da belirtmek isteriz ki kültürel miraslar geçmiştekilerin bizlere emanet ettiği ve bizlerinde gözümüz gibi bakarak gelecektekilere emanet edeceğimiz o yöreye ait değerlerdir. Bu değerler hepimize aittir. Dolayısıyla tek bir kişinin menfaatine ve tekel oluşturulmasına izin verilmesine de kullanılmasına da müsaade edilmemelidir. Ancak Belediye veya kamu ve/veya ortaklaşa oluşturdukları inovasyon projelerle o şehrin tanıtımında ve şehri cazip hale getirecek ve kültürel mirasla özdeşleşecek projeler üreterek şehir pazarlaması yapabilirler.

Örneğin Mevlana gibi bir değerin marka veya bir başka şekilde herhangi bir ürün veya hizmet üzerinde marka işareti olarak kullanılması doğru değildir. Ancak yerel önderler Mevlana' nın değerlerini tüm dünyaya uygun etkinliklerle tanıtım yaparak şehrin markalaşmasına ve bilinirliğine katkı sunabilirler.

Dahası hem Mevlana değerlerine hem de Konya şehir pazarlamasına önemli katkı sunabilecek Kamu tarafından işletilmek ve sadece Konya ilinde sosyoloji ve felsefe alanında eğitim verebilecek eğitim kurumları açılabilir ki bu önemli bir stratejik konumlandırma sonucunda, önemli sosyolog ve felsefeciler yetiştirilebileceği gibi, tüm dünyanın dikkatini çekecek lokasyon olması nedeniyle de önemli sayıda ziyaretçi ağırlayabilir ve en önemlisi tek başına bile şehir pazarlamasını önemli katkılar sağlayabilir.

"Marka Şehir Ataşehir" Projesi : Ataşehir Web Tasarım ve çözüm ortağı olan Ataşehir Patent, iştirakleri olduğumuz Etkin Patent tarafından geliştirilen, yerel yönetimler ve Ticaret Odaları başta olmak üzere tüm yerel unsurların ortaklaşa ürettikleri uzun vadeli güçlü konumlandırma stratejilere uygun kollektif bir eylem sonucunda hem şehirlerin hem de şehirdeki işletmelerin markalaşması projesidir.

Etkin Patent' in şimdilik 14 il ve 18 büyük ilçede yürüttüğü proje web sayfalarını BURADAN inceleyebilirsinizÇeşitli mal ve hizmet gruplarında (Çay, Şeker, Kebap vs ) Türk Patent ve Marka Kurumu' na kayıtlı onlarca “Mevlana” ibaresi barındıran (üstelik içlerinde büyük şirketlerde var) ait marka tescilinin varlığının yanı sıra, sadece Konya değil farklı şehirlerde bile (Örneğin İzmir Mevlana Ticaret vb. gibi) tescilli tescilsiz ticari unvan ve marka bulunmakta ve hala kullanılmaktadır.

Burada Mevlana değerlerine, şehrin imajına zarar verildiği gibi marka tercihinde de önemli bir stratejik hata da yapılmaktadır. Konya ile ünlenen ve hümanist değerlerle yurtdışında bile oldukça bilinen bir isim üzerinden hiçbir zaman bilinir bir kebap markası oluşturulmayacağı gibi, Mevlana' nın Konya ile ünlenmesi nedeniyle de bir başka ilde hangi sektör olursa olsun marka olarak tercih edilmemelidir.

Diyelim ki bu bir şekilde mümkün olsaydı bile istediğiniz kadar reklam ve tanıtım bütçesi olsun asla ve asla tanınmış marka olunamaz.

Çok büyük şirketlerin bile asli ve/veya tali unsuru olarak “Mevlana” ibaresini marka niteliğinde tescil ve kullanımının olmasını önemli stratejik hata olduğu gibi kayıtlı olduğu şirket imajına da oldukça zarar vermektedir. Önerimiz bir an önce ilgili şirket ve/veya şahıslar bu tescil ve kullanımları terkin etmeleri daha yararlı olacağı gibi şehir liderlerinin de bu mirasa sahip çıkmaları ve koruma için gayret göstermeleri gerekmektedir.

Ataşehir Web Tasarım olarak gelecek de bir şekilde bu ve benzer markaların dava yoluyla da olsa bir şekilde terkin edileceği kanaati yüksek olduğundan bu güne kadar aynı veya benzer müşteri isteklerine rağmen hiçbir müvekkiline önerilmemiştir.

Marka şehirlerin oluşmasına diğer bir önemli konu ise şehrin imajıdır. İmaj; şehir sakinlerinin değil, şehrin dışındaki insanların o şehri nasıl algıladığıdır. Dahası eşsiz ve ayırt edici, güçlü imaj olmadan cazibesi olan bir yörenin bile yoğun rekabetin yaşanması nedeniyle dikkat çekmesi oldukça güçtür.

İmaj pazarlamasında güçlü ve akılda kalıcı ve inandırıcı slogan ve/veya simgeler, logolar geliştirilmelidir. Amaçsız ve kopya sloganlardan kaçınılmalı, bir pazarlama stratejisinin parçası olmalıdır. Marka şehirlerin ve diğer marka imajının başarısı için itibarlı olmalı ve birçok kanaldan etkili şekilde sunulmalıdır.

"Marka Şehir Ataşehir" Projesi konseptinde markalaşmasına bir şekilde danışmanlık yaptığımız/yapacağımız Ataşehir' daki şahıs, firma ve şirketlere gelecekte de katkı sunabilecek, yenilikçi ve ayırt edici özel logo, simge, sembol ve amblemler hazırlanmaktadır.

Proje fikir babası ve geliştiricisi Etkin Patent, çözüm ortağımız Ataşehir Web Tasarım olarak şehir pazarlama projesi kapsamında hem şehirleri hem de şehir ve değerleriyle özdeşleşen yeni markaların oluşturulmasına katkı sunarak ekonomik ve sosyal değerler kazanmasına katkı sunmak için her şehir için ayrı ayrı hazırlanacak projelerin mümkünse içinde olmak, yenilikçi fikirlerimizle katkı sunmak istemekteyiz. Bunun kısa zamanda gerçekleşmemesi halinde ise, şirket ve şahıs işletmelerine, gelecek öngörüsü üzerine konumlandırılmış, bugün için göz ardı edilen ama gelecek de önemli bir yeri olacak şehirle özdeşleşen yeni markaların oluşmasına katkı sunmak istiyoruz.

Sizler de bugünden güvenle yatırım yapabileceğiniz ve gelecekte oldukça değerli olacak yeni marka oluşumların içinde olmak; ayırt edici, özgün, yerel ama küresel etki yapacak marka, patent ve tasarım tescil ve işbirliği arıyorsanız ofislerimize bekliyoruz.